elhuyar itzaultzaile automatikoaren logoa Itzulpen
automatikoa:
ES FR EN CA GL

Orioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapena

orioiluntzean

Orioko Udala Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berria ari da lantzen. Lehiaketa publiko baten bidez erabaki zuen Plan Orokorraren lanketa teknikoa Santi Peñalba eta Manu Arruabarrena arkitektoek eta Mikel Iriondo abokatuak osatutako taldeari adjudikatzea. Talde tekniko horrek aztertu du zer egin daitekeen herriko zenbait eremu hobetzeko eta herritarren biharko premiei erantzuteko, eta beren proposamenak HAPOren Aurrerapen Dokumentuan  daude jasota.

Udalak aho batez onartu zuen, 2014ko abenduan, Aurrerapen Dokumentu hori jendaurrean jartzea eta parte-hartze prozesu bat abiatzea, herritarrei aukera emateko beren iritziak azaldu eta ekarpenak egiteko.

Hauek dira Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapena osatzen duten dokumentuak (PDF formatuan):

Oinarrizko dokumentuak

HAPO. Aurrerapen dokumentua. Memoria

HAPO. Aurrerapen dokumentua. Informazio eta diagnostikoa

Memoriaren planoak

1. planoa. Udalerria. Mugaketa, Oraingo egoera eta Toponimia

2. planoa. Indarrean dagoen plangintza. Lurzoruaren sailkapena

3. planoa. Indarrean dagoen plangintza Kalifikazio orokorra. (Udalerria)

4. planoa. Indarrean dagoen plangintza Kalifikazio orokorra. (Hiri ingurunea)

5. planoa. Indarrean dagoen plangintza. Hirigintza antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileak

6. planoa. Oraingo egoera diagnostikoa. Sintesi grafikoa

7. planoa. Lurzoruaren sailkapena

8. planoa. Kalifikazio orokorra. (Udalerria)

9. planoa. Kalifikazio orokorra. (Hiri ingurunea)

10. planoa. Bideko ordenazioa

11. planoa. Hiri esparru libreak eta beste dotazioak

12. planoa. Hiri inguru eta eremu esberdinen antolamenduko aukerak

Informazio eta diagnostikoaren planoak

1. planoa. Orioren kokapena Gipuzkoan

2. planoa. Orioren kokapena Urola Kosta Eremu Funtzionalean

3. planoa. Udalerria. Mugapena, egungo egoera eta toponimia

4. planoa. Udalerria. Ortofotoa

5. planoa. Komunikazio-sistema eta mugikortasuna

6. planoa. Hipsometria

7. planoa. Sare hidrografikoa. Iturburuak, azaleko bilketak eta iturriak

8. planoa. Landaredia eta lurzoruaren erabilerak

9. planoa. Uholde-arriskuak

10. planoa. Ibaien eta erreken LAPeko zehaztapenak

11. planoa. Hezeguneen LAPeko zehaztapenak

12. planoa. Itsasertsaren LAPeko zehaztapenak

13. planoa. Kutsatuta egon litezkeen lurrak

14. planoa. Lurzoruen higadura

15. planoa. Landa-asentamenduak. Eraikinak eta partzelak

16. planoa. Zerbitzu-azpiegiturak. Ur-hornidurako sare nagusia

17. planoa. Zerbitzu-azpiegiturak. Saneamendu-sare nagusia

18. planoa. Zerbitzu-azpiegiturak. Energia Elektrikoaren eta Argiteriaren sare nagusia

19. planoa. Zerbitzu-azpiegiturak. Gasaren eta telekomunikazioen sare nagusia

20. planoa. Urola Kosta Eremu Funtzionaleko LAPeko xedapenak

21. planoa. Ondare arkitektonikoa eta arkeologikoa. Udalerria

22. planoa. Ondare arkitektonikoa eta arkeologikoa. Hirigunea

23. planoa. Zonakatze orokorra. Hiri-ingurunea

24. planoa. Zonakatze orokorra. Udalerria

25. planoa. Hirigintza-sailkapena. Udalerria

26. planoa. Hirigintza-eremuak. Egungo egoera

27. planoa. Zonakatze xehatua

28. planoa. Diagnostikoaren sintesi grafikoa