Horrez gain, oinezko pasabidea egingo dute pasealekutik Muntoko aparkalekura, eta aparkalekuaren sarreran zebrabidea jarriko dute, plazaren eta espaloiaren arteko lotura hobetzeko.